User Tools

Site Tools


fastighetskartan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fastighetskartan [2016/04/05 11:23]
ene
fastighetskartan [2016/04/12 10:27] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Fastighetskartan ====== ====== Fastighetskartan ======
 +{{tag>​granska kartografi}}
  
 Fastighetskartan är en ekonomisk karta och ersatte [[Gula kartan|Gula kartan]]. Kartan trycks i skala 1:12 500. Den är den mest detaljerade av alla allmänna kartor. 2007 infördes det nya referenssysstemet Sweref 99 och därmed också ett nytt [[Kartbladssystem 2007|kartbladssystem]]. Manér och utförande liknar den Gula kartan. Kartorna trycks i formatet 80x40 cm. Kartan har en flygbild som grund, vilket är gröntonat i skogsmark och gultonat i åkermark, precis som den äldre [[Ekonomiska kartan|Ekonomiska kartan]]. Olika orangea och bruna toner används för flygbilden i tätbebyggt område och grått för industriområden,​ vilket ger en livlig kartbild. Fastighetsbetecknigar och fastighetsgränser samt  fornlämnigar är tryckta i svart. Teckenförklaringen finns på [[http://​www.lantmateriet.se/​templates/​LMV_Page.aspx?​id=9275|Lantmäteriets hemsida om teckenförklaringar]] Fastighetskartan är en ekonomisk karta och ersatte [[Gula kartan|Gula kartan]]. Kartan trycks i skala 1:12 500. Den är den mest detaljerade av alla allmänna kartor. 2007 infördes det nya referenssysstemet Sweref 99 och därmed också ett nytt [[Kartbladssystem 2007|kartbladssystem]]. Manér och utförande liknar den Gula kartan. Kartorna trycks i formatet 80x40 cm. Kartan har en flygbild som grund, vilket är gröntonat i skogsmark och gultonat i åkermark, precis som den äldre [[Ekonomiska kartan|Ekonomiska kartan]]. Olika orangea och bruna toner används för flygbilden i tätbebyggt område och grått för industriområden,​ vilket ger en livlig kartbild. Fastighetsbetecknigar och fastighetsgränser samt  fornlämnigar är tryckta i svart. Teckenförklaringen finns på [[http://​www.lantmateriet.se/​templates/​LMV_Page.aspx?​id=9275|Lantmäteriets hemsida om teckenförklaringar]]
fastighetskartan.txt · Last modified: 2016/04/12 10:27 by ene