User Tools

Site Tools


export_data_i_arcgis_10

Export Data i ArcGIS 10

Det går att skapa en ny shape fil innehållande endast vissa valda, geografiska objekt från en annan shape fil i ArcMap. Detta är användbart i ett antal situationer då en fil innehåller mer information och fler objekt än önskvärt. Detta kan gälla exempelvis för en vektorfil med heltäckande information om ett områdes markanvändning, då det endast är önskvärt att arbeta med skog. Det är då möjligt att skapa en ny vektorfil som endast innehåller områden med skog. Ett annat exempel kan vara till exempel ett punktlager med fastigheter där endast de fastigheter som ligger inom skogsområden är intressanta.

För att kunna exportera önskade objekt från ett lager krävs att dessa markeras. Om det exempelvis rör sig om endast två objekt som kan identifieras med blotta ögat, kan dessa enkelt markeras med Select Features by Rectangle verktyget i Tools menyn. Så är dock sällan fallet; använd Select By Attributes eller Select By Location beroende på hur objekten kan särskiljas (se select_i_arcgis_10). Notera att objekten ges en cyanblå färg då de markerats.

Då objekten markerats, högerklicka på lagret i Table of Contents och välj

Data > Export Data

I rutan som kommer upp väljer du

Export:
Selected features

Use the same coordinate system as:
This layer's source data

Output feature class
Plats och namn för den nya filen. Kontrollera att den nya filen sparas som en .shp.

Klicka på OK. En ruta kommer upp med frågan Do you wish to add the exported data as a layer? Klicka på Yes. Filen läggs till som ett nytt lager överst i Table Of Contents.

export_data_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2016/04/12 10:22 by 127.0.0.1