User Tools

Site Tools


ekonomiska_kartan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ekonomiska_kartan [2016/04/05 10:56]
ene
ekonomiska_kartan [2016/04/12 10:21] (current)
ene
Line 1: Line 1:
-Ekonomiska kartan+====== ​Ekonomiska kartan ​======
  
 +{{tag>​granska historik kartografi}}
 Den Ekonomiska kartan var Lantmäteriets (Rikets allmänna kartverks) namn på en ekonomisk karta som gavs ut 1935 1978. Den trycktes i [[Skala|skala]] 1:10 000. Den var baserad på flygbilder, flygfotomosaik från början och kom erfterhand att baseras på ortofoto. Kartan redovisade bl.a. fastighetsgränser,​ byggnader, åkermark m.m. Efterhand kom också höjdkurvor att tryckas på dessa kartor. Den karaktäriseras av en grön färg, flygfotot är tryckt i grön skala och åkermarken tryckt i gult. Den utvecklades under perioden och flera färger tillkom. Koordinatsystemet var [[RT38]]. Kartbladen var fem gånger fem kilometer och baserades på storrutor (exv 10H) där det gick 100 ekonomiska kartor som hade beteckningar (exv 3b). Den korrekta beteckningen blev då 10H 3b. Kartorna reviderades under perioden de fullständiga revideringarna kallades E4 och partiella revideringar har benämningen E2. I Stockholms län finns än ännu enklare revidering med i princip en flygbild med höjkurvor och vissa annan information. Kartan ersattes av [[Gula kartan|Gula kartan]]. ​ Den Ekonomiska kartan var Lantmäteriets (Rikets allmänna kartverks) namn på en ekonomisk karta som gavs ut 1935 1978. Den trycktes i [[Skala|skala]] 1:10 000. Den var baserad på flygbilder, flygfotomosaik från början och kom erfterhand att baseras på ortofoto. Kartan redovisade bl.a. fastighetsgränser,​ byggnader, åkermark m.m. Efterhand kom också höjdkurvor att tryckas på dessa kartor. Den karaktäriseras av en grön färg, flygfotot är tryckt i grön skala och åkermarken tryckt i gult. Den utvecklades under perioden och flera färger tillkom. Koordinatsystemet var [[RT38]]. Kartbladen var fem gånger fem kilometer och baserades på storrutor (exv 10H) där det gick 100 ekonomiska kartor som hade beteckningar (exv 3b). Den korrekta beteckningen blev då 10H 3b. Kartorna reviderades under perioden de fullständiga revideringarna kallades E4 och partiella revideringar har benämningen E2. I Stockholms län finns än ännu enklare revidering med i princip en flygbild med höjkurvor och vissa annan information. Kartan ersattes av [[Gula kartan|Gula kartan]]. ​
  
ekonomiska_kartan.txt · Last modified: 2016/04/12 10:21 by ene