User Tools

Site Tools


centroid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

centroid [2016/04/01 13:10]
ene created
centroid [2016/04/12 10:02] (current)
ene
Line 1: Line 1:
-Centroid+====== ​Centroid ​====== 
 +{{tag>​datakällor datafångst}}
  
 Mittpunkten i en polygon benämns centroid [[Vektordata|se mer under vektordata]]. I de flesta GIS program läggs den innanför polygonen om en mittpunkt skulle hamna utanför polygonen beroende på dess form. Centroiden används till olika saker. I tematiska kartor placeras vanligen exmeplvis symboler på centroiden. Det kan då finns anledning att flytta positionen. Text och annan information brukar också utgå från en cetroid. En del beräkningar och analyser kan också utgå från en centroid istället för hela polygonens information. Mittpunkten i en polygon benämns centroid [[Vektordata|se mer under vektordata]]. I de flesta GIS program läggs den innanför polygonen om en mittpunkt skulle hamna utanför polygonen beroende på dess form. Centroiden används till olika saker. I tematiska kartor placeras vanligen exmeplvis symboler på centroiden. Det kan då finns anledning att flytta positionen. Text och annan information brukar också utgå från en cetroid. En del beräkningar och analyser kan också utgå från en centroid istället för hela polygonens information.
centroid.txt · Last modified: 2016/04/12 10:02 by ene