User Tools

Site Tools


calculate_geometry_i_arcgis_10

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
calculate_geometry_i_arcgis_10 [2016/04/12 10:01]
ene
calculate_geometry_i_arcgis_10 [2016/04/26 11:32] (current)
Line 7: Line 7:
  
     ​     ​
-Högerklicka på det lager du vill arbeta med i [[Table of Contents i ArcGIS 10|Table of Contents]] och välj ''​Open Attribute Table''​. Klicka sedan på ''​Table Options'' ​[[Ikoner/table_options.png]] uppe till vänster i rutan och välj ''​Add Field''​. (Om ''​Add Field''​ inte är klickbar, se till att du inte är i [[Editera i ArcGIS 10|editeringsläge]]. Klicka på ''​Stop Editing''​ om så är fallet). I rutan som kommer upp välj+Högerklicka på det lager du vill arbeta med i [[Table of Contents i ArcGIS 10|Table of Contents]] och välj ''​Open Attribute Table''​. Klicka sedan på ''​Table Options'' ​{{:table_options.png|}} uppe till vänster i rutan och välj ''​Add Field''​. (Om ''​Add Field''​ inte är klickbar, se till att du inte är i [[Editera i ArcGIS 10|editeringsläge]]. Klicka på ''​Stop Editing''​ om så är fallet). I rutan som kommer upp välj
  
 ''​Name''​ ''​Name''​
calculate_geometry_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2016/04/26 11:32 (external edit)