Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

Start
Huvudsidor
Kategorier
Geodata


Vad vill du veta mer om?

About Gisela
Adress till koordinat
Analys
API
ArcCatalog
ArcGIS
ArcScene
ArcToolbox i ArcGIS 10
Attributdata
Attributdata i ArcGIS 10
Attributdata i MapInfo
Att projicera data utan koordinatsystem i ArcGIS 10

Bebyggelsedata
Befolkningsdata
Befolkningsprognos
Blå kartan
Buffer

Calculate Geometry i ArcGIS 10
Centroid
Clip i ArcGIS 10
Color GIB2
Connect folder

Datafångst
Diagram
Digitala kartbiblioteket
Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10
DXF
Dynamisk konisk projektion

Editera i ArcGIS 10
Editera i MapInfo
Ekonomiska kartan
Exportera attributdata till Excel från ArcGIS 10
Export Data i ArcGIS 10

Fastighetskartan
Field Calculator i ArcGIS 10
Film
Fjällkartan
Fjärranalys
Flödeskarta
Fuzzy GIB2
Färgval
Föreläsningar

Generalstabskartan
Geodata
Geodatabas
Geoforum
Geographical data, datakällor
Geometric generalisation with IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering i IDRISI Taiga
Geometrisk generalisering
Geometrisk generalisering i ArcGIS 10
Georeferencing with IDRISI Taiga
GET
GIS
GIS filformat
GIS projekt
Google Earth Engine
Google Earth
Google Maps
Google SketchUp
Google Fusion Tables
GPS
Gradnät med ArcGIS 10
GRID
Gröna kartan
GSD
Gula kartan

Handledning Kopiering och överföring av filer
Hantera projektion och koordinatsystem i ArcGIS 10
Häradskarta
HistoryPin
Huvudsidor
Hydrologiska analyser i ArcGIS 10
Höjddata

Idrisi
Importera GRID till ArcGIS 10
Interpolering
Isaritmkarta

Join by Spatial Location i ArcGIS 10
Join from a table med ArcGIS 10
JPEG

Kanteffekter
Karta
Kartbladssystem 2007
Kartering
Kartogram
Kartprojektion
Kategorier
KG2204 3
KG2204 4
Klippa i MapInfo
KML med ArcGIS 10
KML med Google Earth 6
KML och KMZ
KML GIB2
Kom igang med ArcGIS
Kontakt
Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat
Konvertera vektorfiler till tab MapInfoformat
Konvertera X och Y koordinater till linjer i vektorformat
Koordinatsystem
Koordinat till punkt med ArcGIS 10
Koropletkarta

Lab1 GIB1 HT12
Lab Point to Polygon and Point to Raster
Lantmäteriets kartor
LAS
Layout View i ArcGIS 10
Lidar
Lutningsrelaterade analyser i ArcGIS 10
Lägg till attributdata
Lägg till data i ArcGIS 10
Lästips

MapBasic
MapInfo Professional
Markdata
MBX
Metadata
MIF MID
ModelBuilder och egen Toolbox i ArcGIS 10

NASA WorldWind
Nätverksanalys
Network dataset
Norrpil
Norrpil i ArcGIS 10 0
Norrpil i MapInfo 10

Om Gisela
Ordlista

Positionering
Presentation
Prickkarta
Projicera data
Python

QGIS
Quiz

Raster from IDRISI Taiga to MapInfo 10
Raster till vektor i ArcGIS 10
Rasterdata
Raster calculator
Redigera i wikin
Referenskarta
Rektifiera i Google Earth 6
Rektifiera
Rektifiera i ArcGIS 10
Roda kartan
RT38
RT90
Rumslig kvantifiering

Saccess
Satellitnavigering
Scale with ArcGIS 10
Select i ArcGIS 10
Select i MapInfo
SGU
SHP
Siktrelaterade analyser i ArcGIS 10
Skala
Skalstock i ArcGIS 10
Skapa en buffer i ArcGIS 10
Skapa en buffer i MapInfo 10
Skapa vektordata i Google Earth 6
Skapa vektordata i MapInfo 10
Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10
Skapa tredimensionell höjdmodell i 3DEM
Skapa vektordata i ArcGIS 10
Svenska statens kartor genom tiderna
Sweref99
Symbolkarta

TAB
Tabell
Table of Contents i ArcGIS 10
Teckenförklaring i ArcGIS 10
Teckenförklaring i MapInfo 10
Teckenförklaring
Tematisk karta i ArcGIS 10
Tematisk karta
Terrangkartan
Terrängskuggning med ArcGIS 10
Text på kartan
Text till kolumner med Excel
TFW
TIFF
Tips ArcGIS 10
Tips Google Earth 6
Tips MapInfo 10
Tips Idrisi Taiga
Tool Not Licensed i ArcGIS 10
Topografiska kartan
Topografisk karta
Triangulering
Tyvekkartor

Utforska kartlager i ArcGIS

Vector from IDRISI Taiga to ArcGIS 10
Vector from MapInfo 10 to IDRISI Taiga
Vector to raster with IDRISI Taiga
Vectorisation with MapInfo 10
Vektor till raster i ArcGIS 10
Vektordata
Vektor till raster i IDRISI Taiga
Verktygsfalt
Visualisering av höjddata genom tiderna
Visuell hierarki
Vägdata
Vägkartan

Web GIB2
Web resources for An Introduction to Geographical information systems
WGS84
WMS

XML
X och Y koordinater till punkter i MapInfo

Överlagringsanalys
Översiktskartan

calculate_geometry_i_arcgis_10

Calculate Geometry i ArcGIS 10

Genom verktyget Calculate Geometry är det möjligt att få fram geometriska värden för objekt i ett kartlager, och de erhållna värdena förs in i lagrets attributdata. Ett villkor är dock att kartlagret använder ett projicerat koordinatsystem. (Sweref 99 är exempelvis ett projicerat kooordinatsystem). Via Calculate Geometry ges olika möjligheter beroende på vilken typ av geografiska objekt lagret innehåller. För ett polygonlager är det exempelvis möjligt att få fram objektens area och omkrets. En linje har ingen yta, men linjeobjektens längd kan räknas ut. Inte heller en punkt har någon yta, en punkt är endast en position. Värdet för punkternas koordinater kan dock erhållas och föras in i attributdatan, vilket är möjligt också för andra geografiska objekt. Som exempel nedan används ett polygonlager med Stockholm läns kommuner, där arean för dessa ska räknas ut.

Högerklicka på det lager du vill arbeta med i Table of Contents och välj Open Attribute Table. Klicka sedan på Table Options uppe till vänster i rutan och välj Add Field. (Om Add Field inte är klickbar, se till att du inte är i editeringsläge. Klicka på Stop Editing om så är fallet). I rutan som kommer upp välj

Name Ange önskat namn på kolumnen, max tio tecken. (ex. Area)

Type Float

Den nya kolumnen skapas och placeras automatiskt längst ut till höger Attribute Data.

Starta sedan editeringsläge via

Editor > Start Editing

Markera det lager du vill arbeta med i rutan som kommer upp (för givet exempel lagret med Stockholms kommuner). Det går också använda Calculate Geometry utom editeringsläge. Det rekommenderas dock att arbeta i editeringsläge eftersom du då kan välja att ångra dina editeringar genom att inte spara, om något skulle gå snett.

Högerklicka på den nya kolumnen och välj Calculate Geometry. I rutan som kommer upp väljer du

Property De värden du vill räkna ut. För detta exempel Area

Coordinate System Use coordinate system of the data source

Units Välj enheter, för detta exempel är Square Kilometers lämpligt.

Klicka sedan på OK för att föra in värdena i kolumnen. Spara resultatet genom att klicka på

Editor > Stop Editing

Välj Yes för att spara ändringar.

Längst ut till vänster i Attribute Table finns nu kolumnen innehållande de nya värdena, för givet exempel arean i km2 för kommuner i Stockholms län vilket visas nedan.

Om du exempelvis editerar i ett polygonlager efter att ha räknat ut area för objekten så uppdateras inte Area kolumnen automatiskt. Efter att ha slutfört och sparat dina editeringar; öppna återigen Attribute Table, högerklicka på kolumnen och upprepa uträkningen via Calculate Geometry.

Det går även att skapa nya värden utifrån övriga kolumner i ett lagers attributdata. Klicka på länken nedan för att läsa mer om funktionen Field Calculator.

Field Calculator i ArcGIS 10

calculate_geometry_i_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2016/04/26 11:32 (extern redigering)