User Tools

Site Tools


buffer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

buffer [2016/04/01 11:47]
ene created
buffer [2016/04/12 10:01] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Buffer ====== ====== Buffer ======
 +{{tag>​analys}}
  
 En buffer kan skapas runt objekt så som [[Vektordata|punkter,​ linjer och polygoner]] for att skapa ytor som inkluderar alla de platser som ligger inom ett specifikt avstånd ((bufferradien) från objekten. En buffer kan skapas runt objekt så som [[Vektordata|punkter,​ linjer och polygoner]] for att skapa ytor som inkluderar alla de platser som ligger inom ett specifikt avstånd ((bufferradien) från objekten.
buffer.txt · Last modified: 2016/04/12 10:01 by ene