User Tools

Site Tools


bla_kartan

Blå kartan

Namnet ändrades från vägkarta till Blå kartan 1983. Kartan trycktes i skala 1:100 000. Kartan innehåller topografisk information med höjdkurvor av samma slag som den topografiska kartan (Gröna kartan). De topografiska kartorna användes som underlag vid produktionen. Kartan skapades genom en kombination av digitala och manuella steg. Många av kartans linjelement gjordes digitalt, en ny metod under det tidiga 1980 talet. Vägarna redovisas på ett noggrant sätt i olika klasser. Kartan publicerades inte i kvadratiska blad utan i rektangelblad. Den började produceras 1984 och gavs kartbladsbeteckningar som var löpnummer. Karttypen ersattes av Vägkartan.

Blå kartan bladet 83 Skövde från 1989

bla_kartan.txt · Last modified: 2019/11/05 11:40 by Stefan Ene