Användarverktyg

Webbverktyg


befolkningsprognos

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
befolkningsprognos [2016/09/21 10:27]
ene
befolkningsprognos [2019/11/01 10:25] (aktuell)
Rad 12: Rad 12:
 Framskrivningen görs sedan för en åldersklass i taget. Framskrivningen görs sedan för en åldersklass i taget.
  
-[[http://​www.scb.se/​sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/​Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/​|Befolkningsframskrivningar SCB]]+[[https://​www.scb.se/​hitta-statistik/statistik-efter-amne/​befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/​|Befolkningsframskrivningar SCB]]
  
 [[http://​ec.europa.eu/​eurostat/​web/​products-datasets/​-/​tps00002|Population projections - Eurostat]] [[http://​ec.europa.eu/​eurostat/​web/​products-datasets/​-/​tps00002|Population projections - Eurostat]]
C:/DokuWikiStick/dokuwiki/data/pages/befolkningsprognos.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/01 10:25 (extern redigering)