Användarverktyg

Webbverktyg


befolkningsdata

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
befolkningsdata [2019/11/13 13:06]
Stefan Ene
befolkningsdata [2019/11/13 13:09] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 15: Rad 15:
 Mer detaljerade uppgifter om var folk bor finns, men är på grund av restriktioner ofta svåra att få tag på. Kommuner kan ha uppgifter för sin kommun, och för forskningsändamål går det att få tillstånd att använda databaser med mer exakta uppgifter. Mer detaljerade uppgifter om var folk bor finns, men är på grund av restriktioner ofta svåra att få tag på. Kommuner kan ha uppgifter för sin kommun, och för forskningsändamål går det att få tillstånd att använda databaser med mer exakta uppgifter.
  
-Den befolkningsdata som finns att tillgå är ofta i tabellform ((exempelvis som en Excel fil) och måste kopplas samman med exempelvis  [[:vektordata|polygoner]] som motsvara områdena i GIS. Hur detta görs för olika programvaror beskrivs via länkarna nedan [[:arcgis10tipsikon.png|Join from a table med ArcGIS 10]] ==Analysera befolkningsdata== En grundläggande analys som brukar göras med befolkningsdata är att beräkna befolkningstätheten. Detta görs genom att befolkningen i respektive område divideras ((delas) med områdets yta. (((((( [[:arcgis10tipsikonh.png|arcgis10tipsikonH.png]] Ett annat ord för att dividera ett värde med ett annat som ibland används i GIS programvaror är att  normalisera , ett begrepp som bland annat används i  [[:arcgis|ArcGIS]] . När det attributdata som skall visualiseras väljs under fliken  Symbology i fönstret  Layer Properties så finns precis under möjlighet att välja utterligare ett attributdata som  Normalization , vilket alltså skulle kunna vara ytan för att resultatet skulle bli befolkning per yta.)) )+Den befolkningsdata som finns att tillgå är ofta i tabellform ((exempelvis som en Excel fil) och måste kopplas samman med exempelvis  [[:vektordata|polygoner]] som motsvara områdena i GIS. Hur detta görs för olika programvaror beskrivs är lite olika(Join from a table med ArcGIS 10)En grundläggande analys som brukar göras med befolkningsdata är att beräkna befolkningstätheten. Detta görs genom att befolkningen i respektive område divideras (delas) med områdets yta. Ett annat ord för att dividera ett värde med ett annat som ibland används i GIS programvaror är att  normalisera , ett begrepp som bland annat används i  [[:arcgis|ArcGIS]] . När det attributdata som skall visualiseras väljs under fliken  Symbology i fönstret  Layer Properties så finns precis under möjlighet att välja utterligare ett attributdata som  Normalization , vilket alltså skulle kunna vara ytan för att resultatet skulle bli befolkning per yta.)) )
  
 Något annat som kan analyseras är förändring av befolkningen över tid. Något annat som kan analyseras är förändring av befolkningen över tid.
befolkningsdata.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/13 13:09 av Stefan Ene