User Tools

Site Tools


attributdata_i_mapinfo

Attributdata i MapInfo

I MapInfo lagras attributdata på samma sätt som ArcGIS. Varje rad representerar ett geografiskt objekt med tillhörande information.

För att lägga till kolumner, det vill säga att komplettera med ytterligare information, använder man Table » Maintanence » Table structure. Specificera vilken tabell som ska redigeras och välj Add field.

För att fylla den nya kolumen med information kan man antingen redigera manuellt, importera information från en annan tabell, använda formler, beräkna ytor/längd och så vidare. Med funktionen Table » Update column kan man specificera vilken kolumn som ska uppdateras sam hur den ska uppdateras.

Kolumnen Area i tabellen KOMMUNSTHLM uppdateras med hjälp av uttrycket som berknar arean på polygonerna.

Under rullgardinsmenun Get value from kan man välja vilken tabell man vill hämta information om och med hjälp av knappen Assist kan man bygga ett uttryck för hur värdet ska behandlas. Ska man, som i fallet med bilden, beräkna arean av polygonerna behövs information om polygonernas yta. Därför hämtas information i det fallet från ursprungstabellen.

Funktionen Update column fyller nästan samma funktion som join, field calculator och calculate geometry gör i ArcGIS

attributdata_i_mapinfo.txt · Last modified: 2016/04/12 09:57 by 127.0.0.1