Användarverktyg

Webbverktyg


attributdata_i_arcgis_10

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
attributdata_i_arcgis_10 [2019/11/04 12:38]
ene
attributdata_i_arcgis_10 [2019/11/13 12:58] (aktuell)
ene
Rad 1: Rad 1:
 ====== Attributdata i ArcGIS 10 ====== ====== Attributdata i ArcGIS 10 ======
 +
 {{tag>​arcgis datakällor datastrukturer granska mapinfo datafångst}} {{tag>​arcgis datakällor datastrukturer granska mapinfo datafångst}}
  
-{{:​arcgis10tipsikonh.png|}}+{{:​arcgis10tipsikonh.png}} 
 + 
 +Attributdata är information kopplad till geografiska objekt i [[:​arcgis|ArcGIS]] 10. Du kan studera ett kartlagers attributdata som en tabell genom att högerklicka på lagret i [[:​table_of_contents_i_arcgis_10|Table of Contents]] och välj: ''​Open Attribute Table''​. Nedan visas som exempel attributdata kopplad till ett polygon lager med Sveriges kommuner.
  
-Attributdata är information kopplad till geografiska objekt i [[ArcGIS]] 10. Du kan studera ett kartlagers attributdata som en tabell genom att högerklicka på lagret i [[Table of Contents i ArcGIS 10|Table of Contents]] och välj''​Open Attribute Table''​. Nedan visas som exempel ​attributdata ​kopplad till ett polygon lager med Sveriges kommuner.+{{:​attributdata.png}}
  
-{{:attributdata.png|}}+Längst upp till vänster finner du ''​Table Options''​ , under vilken ett antal funktioner visas. Här hittar du [[:select_i_arcgis_10|Select By Attributes]],​ vilken även har en egen ikon två steg till höger om ''​Table Options''​Bland annat kan du lägga till en tom kolumn genom att klicka på ''​Add Field''​. I rutan som kommer upp krävs ett namn för den nya kolumnen samt ''​Type''​ efter vad du vill använda kolumnen till. (Läs mer om dessa på [[http://​help.arcgis.com/​en/​arcgisdesktop/​10.0/​help/​index.html#//​003n0000001m000000|ArcGIS Desktop Help 10]]). Klicka sedan på ''​OK''​. Observera att du inte kan vara i editeringsläge då du skapar en ny kolumn, [[:​editera_i_arcgis_10|Editor]] måste stoppas först. Via ''​Table Options''​ kan du även skapa enklare diagram, samt exportera [[:​exportera_attributdata_till_excel_fran_arcgis_10|attributdata till Excel]].
  
-Längst upp till vänster finner du ''​Table Options''​ , under vilken ett antal funktioner visas. Här hittar du [[Select By Attributes|Select By Attributes]],​ vilken även har en egen ikon två steg till höger om ''​Table Options''​. Bland annat kan du lägga till en tom kolumn genom att klicka på ''​Add Field''​. ​I rutan som kommer upp krävs ett namn för den nya kolumnen samt ''​Type'' ​efter vad du vill använda kolumnen till(Läs mer om dessa på [[http://​help.arcgis.com/​en/​arcgisdesktop/​10.0/​help/​index.html#//​003n0000001m000000|ArcGIS Desktop Help 10]]). Klicka sedan på ''​OK''​. ​Observera att du inte kan vara i editeringsläge då du skapar en ny kolumn, ​[[Editera i ArcGIS 10|Editor]] måste stoppas först. Via ''​Table Options''​ kan du även skapa enklare diagram, samt exportera [[Exportera attributdata till Excel fran ArcGIS 10|attributdata till Excel]].+Genom att högerklicka på respektive kolumn nås också en rad funktioner: {br}Överst ges tre sorteringsalternativ; ​''​Sort Ascending'',​ ''​Sort Descending'' ​samt ''​Advanced Sorting'' ​vilka kan vara till hjälp vid granskning av attributdataVia ''​Statistics'' ​erhålls statistik över kolumnens innehåll i sin helhet, detta gäller dock endast kolumner i sifferformatGenom [[:field_calculator_i_arcgis_10|''​Field Calculator''​]] kan enkla såväl som avancerade uträkningar göras utifrån informationen i kolumnerna i ''​Attribute Table''​. ​För vektordata finns funktionen ​[[:​calculate_geometry_i_arcgis_10|''​Calculate Geometry''​]] för olika uträkningar gällande vektorernas utbredning och placering. Via ''​Properties''​ kan kolumnens egenskaper granskas.
  
-Genom att högerklicka på respektive kolumn nås också en rad funktioner: {br}Överst ges tre sorteringsalternativ;​ ''​Sort Ascending'',​ ''​Sort Descending''​ samt ''​Advanced Sorting''​ vilka kan vara till hjälp vid granskning av attributdata. Via ''​Statistics''​ erhålls statistik över kolumnens innehåll i sin helhet, detta gäller dock endast kolumner i sifferformat. Genom [[Field Calculator i ArcGIS 10|''​Field Calculator''​]] kan enkla såväl som avancerade uträkningar göras utifrån informationen i kolumnerna i ''​Attribute Table''​. För vektordata finns funktionen [[Calculate Geometry i ArcGIS 10|''​Calculate Geometry''​]] för olika uträkningar gällande vektorernas utbredning och placering. Via ''​Properties''​ kan kolumnens egenskaper granskas. 
  
attributdata_i_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/13 12:58 av ene