Användarverktyg

Webbverktyg


attributdata_i_arcgis_10

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
attributdata_i_arcgis_10 [2019/11/04 12:38]
Stefan Ene
attributdata_i_arcgis_10 [2019/11/13 12:58] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
 ====== Attributdata i ArcGIS 10 ====== ====== Attributdata i ArcGIS 10 ======
 +
 {{tag>arcgis datakällor datastrukturer granska mapinfo datafångst}} {{tag>arcgis datakällor datastrukturer granska mapinfo datafångst}}
  
-{{:arcgis10tipsikonh.png|}}+{{:arcgis10tipsikonh.png}} 
 + 
 +Attributdata är information kopplad till geografiska objekt i [[:arcgis|ArcGIS]] 10. Du kan studera ett kartlagers attributdata som en tabell genom att högerklicka på lagret i [[:table_of_contents_i_arcgis_10|Table of Contents]] och välj: ''Open Attribute Table''. Nedan visas som exempel attributdata kopplad till ett polygon lager med Sveriges kommuner.
  
-Attributdata är information kopplad till geografiska objekt i [[ArcGIS]] 10. Du kan studera ett kartlagers attributdata som en tabell genom att högerklicka på lagret i [[Table of Contents i ArcGIS 10|Table of Contents]] och välj''Open Attribute Table''. Nedan visas som exempel attributdata kopplad till ett polygon lager med Sveriges kommuner.+{{:attributdata.png}}
  
-{{:attributdata.png|}}+Längst upp till vänster finner du ''Table Options'' , under vilken ett antal funktioner visas. Här hittar du [[:select_i_arcgis_10|Select By Attributes]], vilken även har en egen ikon två steg till höger om ''Table Options''Bland annat kan du lägga till en tom kolumn genom att klicka på ''Add Field''. I rutan som kommer upp krävs ett namn för den nya kolumnen samt ''Type'' efter vad du vill använda kolumnen till. (Läs mer om dessa på [[http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//003n0000001m000000|ArcGIS Desktop Help 10]]). Klicka sedan på ''OK''. Observera att du inte kan vara i editeringsläge då du skapar en ny kolumn, [[:editera_i_arcgis_10|Editor]] måste stoppas först. Via ''Table Options'' kan du även skapa enklare diagram, samt exportera [[:exportera_attributdata_till_excel_fran_arcgis_10|attributdata till Excel]].
  
-Längst upp till vänster finner du ''Table Options''under vilken ett antal funktioner visas. Här hittar du [[Select By Attributes|Select By Attributes]], vilken även har en egen ikon två steg till höger om ''Table Options''. Bland annat kan du lägga till en tom kolumn genom att klicka på ''Add Field''I rutan som kommer upp krävs ett namn för den nya kolumnen samt ''Type'' efter vad du vill använda kolumnen till(Läs mer om dessa på [[http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//003n0000001m000000|ArcGIS Desktop Help 10]]). Klicka sedan på ''OK''Observera att du inte kan vara i editeringsläge då du skapar en ny kolumn, [[Editera i ArcGIS 10|Editor]] måste stoppas först. Via ''Table Options'' kan du även skapa enklare diagram, samt exportera [[Exportera attributdata till Excel fran ArcGIS 10|attributdata till Excel]].+Genom att högerklicka på respektive kolumn nås också en rad funktioner: {br}Överst ges tre sorteringsalternativ; ''Sort Ascending'', ''Sort Descending'' samt ''Advanced Sorting'' vilka kan vara till hjälp vid granskning av attributdataVia ''Statistics'' erhålls statistik över kolumnens innehåll i sin helhet, detta gäller dock endast kolumner i sifferformatGenom [[:field_calculator_i_arcgis_10|''Field Calculator'']] kan enkla såväl som avancerade uträkningar göras utifrån informationen i kolumnerna i ''Attribute Table''För vektordata finns funktionen [[:calculate_geometry_i_arcgis_10|''Calculate Geometry'']] för olika uträkningar gällande vektorernas utbredning och placering. Via ''Properties'' kan kolumnens egenskaper granskas.
  
-Genom att högerklicka på respektive kolumn nås också en rad funktioner: {br}Överst ges tre sorteringsalternativ; ''Sort Ascending'', ''Sort Descending'' samt ''Advanced Sorting'' vilka kan vara till hjälp vid granskning av attributdata. Via ''Statistics'' erhålls statistik över kolumnens innehåll i sin helhet, detta gäller dock endast kolumner i sifferformat. Genom [[Field Calculator i ArcGIS 10|''Field Calculator'']] kan enkla såväl som avancerade uträkningar göras utifrån informationen i kolumnerna i ''Attribute Table''. För vektordata finns funktionen [[Calculate Geometry i ArcGIS 10|''Calculate Geometry'']] för olika uträkningar gällande vektorernas utbredning och placering. Via ''Properties'' kan kolumnens egenskaper granskas. 
  
attributdata_i_arcgis_10.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/13 12:58 av Stefan Ene