Användarverktyg

Webbverktyg


attributdata

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
attributdata [2016/04/12 09:56]
127.0.0.1 extern redigering
attributdata [2019/11/13 12:55] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
 ====== Attributdata ====== ====== Attributdata ======
 +
 {{tag>datakällor datastrukturer granska arcgis mapinfo datafångst}} {{tag>datakällor datastrukturer granska arcgis mapinfo datafångst}}
  
-I GIS program lagras information i antingen [[Attributdata|attributdata]] eller [[Rasterdata|rasterdata]]. Attributdata är lagrat i tabellform medan rasterdata är lagrat i pixlar där varje pixel har ett värde och pixeln representerar ytan den avbildar. +I GIS program lagras information i antingen [[:attributdata|]] eller [[:rasterdata|]]. Attributdata är lagrat i tabellform medan rasterdata är lagrat i pixlar där varje pixel har ett värde och pixeln representerar ytan den avbildar.
  
-Attributdatans tabell kan tolkas som en samling över alla geografiska objekten och den tillhörande informationen. Varje rad innehåller således information om ett specifikt objekt. Oftast har raden ett unikt värde benämnt ID som sedan kompletteras med annan information. +Attributdatans tabell kan tolkas som en samling över alla geografiska objekten och den tillhörande informationen. Varje rad innehåller således information om ett specifikt objekt. Oftast har raden ett unikt värde benämnt ID som sedan kompletteras med annan information.
  
 +Ett polygonlagers attributdata kan vara uppbyggt som följande: Polygonernas unika ID kompletterat med information om kommunkod, kommunnamn och area. Har man en annan tabell med eller utan geografiska objekt med gemensamma nämnare (exempelvis kommunkod) men med information om befolkning, arbetslöshet osv, kan man slå ihop dessa så att tabellerna kompletterar varandra i ett så kallat [[:join_from_a_table_med_arcgis_10|Join]].
  
-Ett polygonlagers attributdata kan vara uppbyggt som följande:  +Attributdata kan även beräknas matematiskt. Till exempel kan en kolumn med information om befolkning divideras med en om area. På så sätt skapas enkelt en kolumn med information om befolkningstäthet!
-Polygonernas unika ID  kompletterat med information om kommunkod, kommunnamn och area. Har man en annan tabell med eller utan geografiska objekt med gemensamma nämnare (exempelvis kommunkod) men med information om befolkning, arbetslöshet osv, kan man slå ihop dessa så att tabellerna kompletterar varandra i ett så kallat [[Join from a table med ArcGIS 10|Join]]. +
  
-Attributdata kan även beräknas matematiskt. Till exempel kan en kolumn med information om befolkning divideras med en om area. På så sätt skapas enkelt en kolumn med information om befolkningstäthet! +==== Visualisering av Attributdata ====
  
-==== Visualisering av Attributdata ==== 
 Attributdata kan visualiseras genom att objekten får olika färg, form eller textetikett beroende av attributdata. Attributdata kan visualiseras genom att objekten får olika färg, form eller textetikett beroende av attributdata.
  
 +{{:arcgis10tipsikon.png}}
  
-{{:arcgis10tipsikon.png|}} +I [[:arcgis|ArcGIS]] 10 kan attributdata för ett lager visualiseras genom att högerklicka på lagret i [[:table_of_contents_i_arcgis_10|Table of Contents]] och välj: ''Properties''. Fliken ''Symbology'' möjliggör olika färger och former beroende av olika värden och fliken ''Labels'' möjliggör att attributdata skrivs ut i kartbilden i anslutning till objektet.
- +
-I [[ArcGIS]] 10 kan attributdata för ett lager visualiseras genom att högerklicka på lagret i [[Table of Contents i ArcGIS 10|Table of Contents]] och välj: ''Properties''. Fliken ''Symbology'' möjliggör olika färger och former beroende av olika värden och fliken ''Labels'' möjliggör att attributdata skrivs ut i kartbilden i anslutning till objektet.+
  
 Mer detaljer för hur attributdata kan visualiseras nås via länkarna nedan: Mer detaljer för hur attributdata kan visualiseras nås via länkarna nedan:
  
-[[Tematisk karta i ArcGIS 10]] +[[:tematisk_karta_i_arcgis_10|Tematisk karta i ArcGIS 10]]
  
 ---- ----
  
- +{{:arcgis10tipsikon.png}}
-{{:arcgis10tipsikon.png|}}+
  
 Läs mer om hur du kan arbeta med attributdata i ArcGIS Läs mer om hur du kan arbeta med attributdata i ArcGIS
  
- +[[:attributdata_i_arcgis_10|Attributdata i ArcGIS 10]]
- +
-[[Attributdata i ArcGIS 10]]+
  
 Instruktioner för hur data i tabellform kan kopplas samman med geografisk data beskrivs via länkarna nedan: Instruktioner för hur data i tabellform kan kopplas samman med geografisk data beskrivs via länkarna nedan:
  
-[[Join from a table med ArcGIS 10]]+[[:join_from_a_table_med_arcgis_10|Join from a table med ArcGIS 10]]
  
 Det går att välja ut objekt från ett lager utifrån deras attributdata: Det går att välja ut objekt från ett lager utifrån deras attributdata:
  
-[[Select i ArcGIS 10]] +[[:select_i_arcgis_10|Select i ArcGIS 10]]
  
 ---- ----
  
- +{{:mapinfo10tipsikon.png}}
-{{:mapinfo10tipsikon.png|}}+
  
 Läs mer om hur du kan arbeta med attributdata i MapInfo Läs mer om hur du kan arbeta med attributdata i MapInfo
  
-[[Attributdata i MapInfo]]+[[:attributdata_i_mapinfo|Attributdata i MapInfo]]
  
 Klicka på länken för att läsa mer om ''Selection'' i MapInfo Klicka på länken för att läsa mer om ''Selection'' i MapInfo
  
-[[Selection i MapInfo]] +[[:select_i_mapinfo|Selection i MapInfo]]
- +
- +
  
  
attributdata.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/13 12:55 av Stefan Ene