User Tools

Site Tools


att_projicera_data_utan_koordinatsystem_i_arcgis_10

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
att_projicera_data_utan_koordinatsystem_i_arcgis_10 [2016/04/06 19:28]
ene
att_projicera_data_utan_koordinatsystem_i_arcgis_10 [2016/04/12 09:57] (current)
ene
Line 1: Line 1:
 ====== Att projicera om data utan korrekt koordinatsystem i ArcGIS 10 ====== ====== Att projicera om data utan korrekt koordinatsystem i ArcGIS 10 ======
 +{{tag>​analys arcgis}}
  
 Då en fil som saknar information om koordinatsystem [[Lagg till data i ArcGIS 10|läggs till i ArcGIS 10]] visas följande felmeddelande:​ Då en fil som saknar information om koordinatsystem [[Lagg till data i ArcGIS 10|läggs till i ArcGIS 10]] visas följande felmeddelande:​
att_projicera_data_utan_koordinatsystem_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2016/04/12 09:57 by ene