User Tools

Site Tools


arcscene

ArcScene

Ett av de programvaror som ingår i ESRI:s paket ArcGIS är ArcScene, och det är det programmet som skall användas för att kunna betrakta och exportera som data i en tredimensionell vy. Programmet liknar ArcMap på så vis att där finns både Table of Contents med alla lager och ArcToolbox med verktyg för exempelvis analyser.

Skillnaden är dock att de lager som läggs in (genom ''Add Data'') läggs in i en tredimensionell vy. Navigera i vyn gör man enklast med genom att hålla ned musens vänstra knapp för att rotera vyn, hålla ner både vänstra och högra knapparna för att panorera och hålla ner högra knappen för att zooma.

De lager som läggs in i ArcScene hamnar alla på höjd noll och för att kunna visualisera de olika höjderna i landskapet behövs en digital höjdmodell (DEM) som anger höjder i ett rasterformat.

Observera att det går att visualisera mer än bara höjddata med en tredimensionell vy. Befolkningstätheten på olika platser eller annan statistik kan exempelvis visualiseras som toppar där den är som intensivast.

En tredimensionell karta kan skapas genom några få och enkla steg i ArcScene, klicka på länken nedan för information om hur du går tillväga.

Skapa tredimensionella kartor i ArcScene 10

arcscene.txt · Last modified: 2019/11/13 12:53 by Stefan Ene