Användarverktyg

Webbverktyg


arccatalog

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
arccatalog [2020/06/04 14:13]
Stefan Ene
arccatalog [2020/06/04 14:29] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 1: Rad 1:
-__false__+====== ArcCatalog ====== 
 +{{tag>datastrukturer granska programvara arcgis}} 
 +{{:arcgis10tipsikonh.png|}} 
 + 
 + 
 +[[ArcGIS]] har en egen "utforskare" som heter ArcCatalog. ArcCatalog används för att organisera och hantera data i [[ArcGIS]] kartprogram.  
 + 
 +I ArcGIS kartprogram ArcMap, ArcScene och ArcGlobe finns praktiska genvägar till ArcCatalog, se efter denna ikon {{:catalog.jpg|}} 
 + 
 +ArcCatalog visar olika typer av data som används inom dessa program; [[rasterdata]] och [[vektordata]] men även geodatabaser, excelfiler, script m.m. I ArcCatalog kan man utforska filernas och databasernas [[Metadata|metadata]] genom de olika flikarna (''Contents, Preview'' och ''Description'') och via högerklick >> Properties.  
 + 
 +{{:catalogview.jpg|}} 
 + 
 +Data presenteras enligt en trädstruktur. Till vänster i fönstret visas katalogstrukturen i Catalog Tree och under [[Connect folder|Folder Connections]] visas de kataloger som kopplats till programmet. Till höger i fönstret visas innehållet i den valda katalogen.  
 + 
 +Läs mer om funktioner i ArcCatalog via [[http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#//006m00000069000000|ArcGIS Help 10.1]]. 
  
arccatalog.txt · Senast uppdaterad: 2020/06/04 14:29 av Stefan Ene