Användarverktyg

Webbverktyg


api

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Senaste version. Both sides next revision
api [2019/11/01 10:20]
127.0.0.1 extern redigering
api [2019/11/13 12:39]
Stefan Ene
Rad 2: Rad 2:
  
  
-API ((Application Programming Interface) är en överenskommet sätt att kommunicera mellan datorprogram som möjliggör för ett program att ställa frågor och få svar från ett annat. Någon som har en stor databas kan exempelvis skapa ett API så att andras program ((via exempelvis Internet) kan göra sökningar och begära ut uppgifter från databasen utan att programmet som begär data får direkttillgång till databasen.+API (Application Programming Interface) är en överenskommet sätt att kommunicera mellan datorprogram som möjliggör för ett program att ställa frågor och få svar från ett annat. Någon som har en stor databas kan exempelvis skapa ett API så att andras program ((via exempelvis Internet) kan göra sökningar och begära ut uppgifter från databasen utan att programmet som begär data får direkttillgång till databasen.
  
 ==Exempel på befintliga API:n== ==Exempel på befintliga API:n==
api.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/13 12:40 av Stefan Ene