Användarverktyg

Webbverktyg


api

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
api [2019/11/13 12:39]
Stefan Ene
api [2019/11/13 12:40] (aktuell)
Stefan Ene
Rad 2: Rad 2:
  
  
-API (Application Programming Interface) är en överenskommet sätt att kommunicera mellan datorprogram som möjliggör för ett program att ställa frågor och få svar från ett annat. Någon som har en stor databas kan exempelvis skapa ett API så att andras program ((via exempelvis Internet) kan göra sökningar och begära ut uppgifter från databasen utan att programmet som begär data får direkttillgång till databasen.+API (Application Programming Interface) är en överenskommet sätt att kommunicera mellan datorprogram som möjliggör för ett program att ställa frågor och få svar från ett annat. Någon som har en stor databas kan exempelvis skapa ett API så att andras program (via exempelvis Internet) kan göra sökningar och begära ut uppgifter från databasen utan att programmet som begär data får direkttillgång till databasen.
  
 ==Exempel på befintliga API:n== ==Exempel på befintliga API:n==
Rad 10: Rad 10:
 ===LIBRIS   Xsearch=== ===LIBRIS   Xsearch===
  
-Databaskatalogen [[http://libris.kb.se/|LIBRIS]] ((de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog) har ett "lättvikts API" där frågor ((sökningar) ställs via HTTP anrop ((samma sorts anrop som används för att anropa hemsidor genom webbläsares adressfält).+Databaskatalogen [[http://libris.kb.se/|LIBRIS]] (de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog) har ett "lättvikts API" där frågor ((sökningar) ställs via HTTP anrop ((samma sorts anrop som används för att anropa hemsidor genom webbläsares adressfält).
  
 Funktionen kallas Xsearch och för att exempelvis söka efter boken med titeln ''Fårad mark'' formuleras frågan alltså på samma sätt som en hemsideadress: Funktionen kallas Xsearch och för att exempelvis söka efter boken med titeln ''Fårad mark'' formuleras frågan alltså på samma sätt som en hemsideadress:
Rad 16: Rad 16:
 [[http://libris.kb.se/xsearch?query=TIT:Fårad+mark]] [[http://libris.kb.se/xsearch?query=TIT:Fårad+mark]]
  
-Om du klickar på länken ovan ges svaret på formatet [[XML]]. Tanken med XML formatet är att det skall kunna läsas framförallt av olika datorprogram men även vara förståeligt för människor. Det går också att få svaret på annat format, exempelvis [[http://www.json.org/|JSON ((JavaScript Object Notation)]], vilket också kan förstås av olika datorprogram men är snäppet mer lättförstått för människor. Svar på detta format ges genom att lägga till ''&format=json'' i slutet av HTTP anropet:+Om du klickar på länken ovan ges svaret på formatet [[XML]]. Tanken med XML formatet är att det skall kunna läsas framförallt av olika datorprogram men även vara förståeligt för människor. Det går också att få svaret på annat format, exempelvis [[http://www.json.org/|JSON (JavaScript Object Notation)]], vilket också kan förstås av olika datorprogram men är snäppet mer lättförstått för människor. Svar på detta format ges genom att lägga till ''&format=json'' i slutet av HTTP anropet:
  
 [[http://libris.kb.se/xsearch?query=TIT:Fårad+mark&format=json]] [[http://libris.kb.se/xsearch?query=TIT:Fårad+mark&format=json]]
api.txt · Senast uppdaterad: 2019/11/13 12:40 av Stefan Ene