User Tools

Site Tools


adress_till_koordinat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
adress_till_koordinat [2016/04/12 08:45]
ene
adress_till_koordinat [2016/04/12 16:40] (current)
ene
Line 8: Line 8:
   * Den nya texten kan klippas in i den ursprungliga tabellen och delas upp i kolumner med hjälp av verktyget [[text till kolumner med Excel|]].   * Den nya texten kan klippas in i den ursprungliga tabellen och delas upp i kolumner med hjälp av verktyget [[text till kolumner med Excel|]].
  
-{{:​adress_till_vektor.png?200|}}+{{:​adress_till_vektor.png|}}
  
 Hur man sedan går från koordinater till punkter beskrivs via länken nedan: Hur man sedan går från koordinater till punkter beskrivs via länken nedan:
adress_till_koordinat.txt · Last modified: 2016/04/12 16:40 by ene