User Tools

Site Tools


adress_till_koordinat

Adress till koordinat

Det går att använda tabeller med data, där en kolumn innehåller adresser som grund för att skapa ett [Vektordata|vektorlager]] med punkter. Figuren nedan visar stegen från tabell till [Koordinatsystem|koordinater]].

  • Första steget är att från tabellen skapa en text med en adress per rad och där adress och ort är separerade med kommatecken.
  • Denna text kan sedan klippas in i [http://www.gpsvisualizer.com/geocoder/|GPS Visualizer - geocoder]] som där skapar en ny text som också innehåller koordinaterna till adresserna angivna med koordinatsystemet [WGS84]].
  • Den nya texten kan klippas in i den ursprungliga tabellen och delas upp i kolumner med hjälp av verktyget text till kolumner med Excel.

Hur man sedan går från koordinater till punkter beskrivs via länken nedan:

Förutom texten som produceras är det med GPS Visualizer möjligt att exportera punkterna som ett vektorlager i formatet KML.

Ett alternativ till GPS Visualizer är att använda Google Fusion Tables.

adress_till_koordinat.txt · Last modified: 2016/04/12 16:40 (external edit)