User Tools

Site Tools


adress_till_koordinat

Adress till koordinat

Det går att använda tabeller med data, där en kolumn innehåller adresser som grund för att skapa ett vektorlager med punkter (s.k. Geokodning). Figuren nedan visar stegen från tabell till koordinater.

  • Första steget är att från tabellen skapa en text med en adress per rad och där adress och ort är separerade med kommatecken.
  • Denna text kan sedan klippas in i GPS Visualizer - geocoder som där skapar en ny text som också innehåller koordinaterna till adresserna angivna med koordinatsystemet WGS84.
  • Den nya texten kan klippas in i den ursprungliga tabellen och delas upp i kolumner med hjälp av verktyget text till kolumner med Excel.

Hur man sedan går från koordinater till punkter beskrivs via länken nedan:

Förutom texten som produceras är det med GPS Visualizer möjligt att exportera punkterna som ett vektorlager i formatet KML.

Ett alternativ till GPS Visualizer är att använda Google Fusion Tables.

adress_till_koordinat.txt · Last modified: 2019/11/12 11:27 by Stefan Ene