Webbplatsen Gisela är skapad av Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Sidorna innehåller allmän information om geografiska informationssystem (GIS) och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data.

Sidan byggdes från början med ScrewTurn Wiki men då utvecklingen av verktyget upphörde har sidorna nu flyttats till plattformen DokuWiki som förhoppningsvis skall vara en, över tid, stabilare lösning.

 

Fortsätt till GISELA WIKIN