Webbplatsen Gisela är skapad av Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet.
Sidorna innehåller allmän information om geografiska informationssystem (GIS) och kartografi samt programvaruspecifika tips för hantering och analys av geografisk data. 

STARTA GISELA